Набавка:

Специјализирани сме за набавка на нафтени производи со премиум квалитет (дизел, нафта за затоплување, лпг, леад 95, битумен, нафтен кокс) главно во Европа.

Нашата набавка е заснована на техничка стручност, локално знаење и одговор на барањата на клиентите.

Дизел 10 ппм

Понуда на Еуро 5 – Дизел гориво согласно највисоките стандарди на Европската унија – со максимална содржина од 10 ппм.

Нафта за загревање

Ниската вискозност, течниот нафтен производ доставен од страна на нашите камиони-цистерни до стамбените, комерцијалните и општинските згради.

ЛПГ

ЛПГ (Течен нафтен гас) претежно пропан и бутан, или одделени или во различен сразмер и мешавини на секој производ.

Безоловен 95

Со минималниот Октански број на истражување 95, специјално формулиран за употреба на возилата со висок перформанс, дизајнирани за работење ексклузивно на премиум горива со миминален октански рејтинг од 95.

Битумен

Полу-цврст јаглероводород производ произведен при процесот на рефинирање. Ние работиме со битумен како набавувач, не како производител.

Нафтен кокс

Нафтен кокс (Petcoke) е јаглероден екстракт спореден нус производ на процесот за рефинирање на нафта Што овозможува отстранување на отпадната нафта и зголемување на уделот на висококвалитетни лесни производи како бензин и авионско гориво.