Контакт

Канцеларија Гевгелија

Канцеларија Гевгелија: ул. Маршал Тито br.7/14 - ГТЦ Гевгелија, Македонија

Телефон: +389 2 2550 167
Факс: +389 2 2573 567
Мобилен: +389 71 241 424

Email: alovadsg@gmail.com

Канцеларија Скопје

Канцеларија Скопје: ул.24 бр.45 Илинден - Скопје, Македонија

Телефон: +389 2 2550 167
Факс: +389 2 2573 567
Мобилен: +389 71 241 424

Email: alovadsg@gmail.com